html menu generator by Css3Menu.com


Serwis Internetowy Kościoła Chrystusowego w Lidzbarku Warmińskim
powstał w grudniu 2014 roku.

Aktualizacja serwisu 28-11-2021 r. >>>


  • Nabożeństwa: niedziele godzina 11:00

Cytaty biblijne w serwisie pochodzą z Biblii Warszawskiej - Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, czerwiec 1975 r. i są oznaczone skrótem BW. Cytaty z Biblii Tysiąclecia oznaczone są skrótem BT.
Link do Towarzystwa Biblijnego, gdzie możesz kupić Biblię >>>
Przetwarzanie danych osobowych w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 25 maja wchodzi w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:
  1. w Kościele – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczonej;
  2. w poszczególnych Zborach – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
  3. w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.
Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest
Komisarz Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można kontaktować się
z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail:
kodo(at)chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administracja serwisu Andrzej Żuk
Rok założenia Zboru 1946