html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

17 października 2021 r.:

Mat. 7,13-14 (str. 1034 BW)
Kazn. 7,23-24 (str. 739 BW)
Kazn. 8,17-9,11 (str. 740 BW)
Mat.6,5-6 (str. 1033 BW)
Mat. 7,7-12 (str. 1034 BW)

24 października 2021 r.: usługa słowem - s. Krystyna

... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)

31 październik 2021 r.

11:00 nabożeństwo: Święto Reformacji (31.10.1517 r.) - b. Jerzy - kaplica
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administracja serwisu AŻ
Rok założenia Zboru 1946