html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

2 października 2022 r.: usługa słowem - b. Marcin

Łuk. 18,18-19 (str. 1123)
Gal. 1,1-7.10-16.19-21; 3,19-21.24-28; 5,1-2.6-9 (str. 1255)
Rz. 8,5-6 (str. 1215)
Iz. 40,6a-8 (str. 785)

9 października 2022 r.: usługa słowem - b. Marcin; zebranie członków zboru


... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)

Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administracja serwisu AŻ
Rok założenia Zboru 1946