html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

25 lipca 2021 r.:

Joz. 24,14-15 (str. 262 BW)
Przyp. 3,13-26 (str. 705 BW)

1 sierpnia 2021 r.: usługa słowem - s. Jadwiga

... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)


W związku z trwającym w Polsce od 1 kwietnia 2021 SPISEM POWSZECHNYM zwracamy uwagę na pewną trudność związaną z wyborem na liście spisowej nazwy naszego Kościoła. Otrzymaliśmy informację, że osoby samodzielnie (przez internet) odpowiadające na zapytania spisowe dotyczące swego wyznania mają trudność wynikającą z faktu istnienia w rejestrach państwowych dwóch, prawie identycznych, nazw Kościoła. Nazwa naszego Kościoła brzmi: "Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej" lub w skrócie: "Kościół Chrystusowy w RP" i takiej nazwy należy szukać na liście i wpisać w formularzu.

3 października 2021 r.

11:00 nabożeństwo
12:00 zebranie członkowskie / wyborcze
- kaplica

31 październik 2021 r.

11:00 nabożeństwo: "Zborowa Kolekcja Biblii" o kolekcji - b. Andrzej
11:30 koncert QLHEAD
- kaplica

14 listopada 2021 r. godz. 12:00

Wykład - s. Alicja -
"Tales z Miletu, Platon z Aten i Jezus z Nazaretu - wielcy mędrcy świata kultury". - kaplica

12 grudnia 2021 r. godz. 12:00

Podróż sentymentalna: Wiersze Mikołaja Makarczuka - czyta Alicja Andrzejewska
Wernisaż jednego obrazu... - Jerzy Puszcz
Mini Koncert - Aron Blum
kaplica
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administracja serwisu AŻ
Rok założenia Zboru 1946