html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

4 kwietnia 2021 r.:

Łuk. 24,13-32 (str. 1133 BW)

11 kwietnia 2021 r.:

Mat. 7,15-27 (str. 1034 BW)

nabożeństwa domowe

... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)


W związku z trwającym w Polsce od 1 kwietnia 2021 SPISEM POWSZECHNYM zwracamy uwagę na pewną trudność związaną z wyborem na liście spisowej nazwy naszego Kościoła. Otrzymaliśmy informację, że osoby samodzielnie (przez internet) odpowiadające na zapytania spisowe dotyczące swego wyznania mają trudność wynikającą z faktu istnienia w rejestrach państwowych dwóch, prawie identycznych, nazw Kościoła. Nazwa naszego Kościoła brzmi: "Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej" lub w skrócie: "Kościół Chrystusowy w RP" i takiej nazwy należy szukać na liście i wpisać w formularzu.

3 października 2021 r. godz. 12:00

Zebranie członkowskie zboru. - kaplica

2021 r.

Wykład - Alicja Andrzejewska -
"Tales z Miletu, Platon z Aten i Jezus z Nazaretu - wielcy mędrcy świata kultury". - kawiarenka zborowa
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Redakcja serwisu AŻ & JP
Rok założenia Zboru 1946