html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

19 września 2021 r.:

1 Mojż. 6,1-22; 8,21-22; 9,1-17 (str. 11; 13; 14 BW)
Job. 1,1-11; 4,1-21; 5,1-17; 36,5-33 (str. 548; 550; 551; 576 BW)
Ps. 131 (str. 689 BW)

26 września 2021 r.: usługa słowem - s. Ewa

... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)


W związku z trwającym w Polsce od 1 kwietnia 2021 SPISEM POWSZECHNYM zwracamy uwagę na pewną trudność związaną z wyborem na liście spisowej nazwy naszego Kościoła. Otrzymaliśmy informację, że osoby samodzielnie (przez internet) odpowiadające na zapytania spisowe dotyczące swego wyznania mają trudność wynikającą z faktu istnienia w rejestrach państwowych dwóch, prawie identycznych, nazw Kościoła. Nazwa naszego Kościoła brzmi: "Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej" lub w skrócie: "Kościół Chrystusowy w RP" i takiej nazwy należy szukać na liście i wpisać w formularzu.

3 października 2021 r.

11:00 nabożeństwo
           zebranie członkowskie / wyborcze
12:00 koncert QLHEAD
- kaplica

31 październik 2021 r.

11:00 nabożeństwo: Święto Reformacji (31.10.1517 r.) - "Zborowa Kolekcja Biblii" o kolekcji - b. Jerzy
- kaplica

5 grudnia 2021 r.

11:00 nabożeństwo: "Podróż sentymentalna":
motto: Dz. 8,26-40

Wiersze Mikołaja Makarczuka - czyta Alicja Andrzejewska
Wernisaż jednego obrazu... - Jerzy Puszcz
Mini Koncert - Aron Blum
kaplica

20 lutego 2022 r. godz. 12:00

Wykład - s. Alicja -
"Tales z Miletu, Platon z Aten i Jezus z Nazaretu - wielcy mędrcy świata kultury". - kaplica
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administracja serwisu AŻ
Rok założenia Zboru 1946