html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)


Jan. 9,1-25 (str. 1149 BW)

Mat. 6,24-34 (str. 1033 BW)


nabożeństwa domowe

1 listopada 2020 r.
1 listopada nabożeństwa domowe

8 listopada 2020 r. godz. 11:30
31 października 1517 rok - to symboliczna data Reformacji. Z tej okazji odbędzie się krótka prelekcja:
O kolekcji - Andrzej Żuk - "Zborowa Kolekcja Biblii" - kaplica

20 grudnia 2020 r. godz. 11:30
Alicja Andrzejewska - "Wiersze wybrane Mikołaja Makarczuka" (Przełożony zboru w latach 1947-1993) - kaplica

3-6 czerwca 2021 r.
Jubileusz 100 lat Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich, Globalne Zgromadzenie Światowej Konferencji Kościołów Chrystusowych, oraz inauguracja Europejskiego ICOM czyli Międzynarodowej Konferencji Misyjnej - Warszawa.
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Redakcja serwisu AŻ & JP
Rok założenia Zboru 1946