html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

26 czerwca 2022 r.: usługa słowem - b. Marcin

Kazn. 1; 2,23-26 (str. 733)
Łuk. 5,33-39 (str. 1101)
Łuk. 9,2-5 (str. 1108)
Mat. 26,26-27 (str. 1062)


... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)


2022 r.

wystawa "zatrzymane w kadrze" - b. Dawid
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administracja serwisu AŻ
Rok założenia Zboru 1946