html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)


20 czerwca 2021 r.:

Iz. 40 (str. 785 BW); 41 (str. 786 BW); 42,1-9 (str. 787 BW); 43,1-13 (str. 789 BW); 56 (str. 802 BW)


27 czerwca 2021 r.: usługa słowem - b. Jerzy


... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)


W związku z trwającym w Polsce od 1 kwietnia 2021 SPISEM POWSZECHNYM zwracamy uwagę na pewną trudność związaną z wyborem na liście spisowej nazwy naszego Kościoła. Otrzymaliśmy informację, że osoby samodzielnie (przez internet) odpowiadające na zapytania spisowe dotyczące swego wyznania mają trudność wynikającą z faktu istnienia w rejestrach państwowych dwóch, prawie identycznych, nazw Kościoła. Nazwa naszego Kościoła brzmi: "Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej" lub w skrócie: "Kościół Chrystusowy w RP" i takiej nazwy należy szukać na liście i wpisać w formularzu.

3 października 2021 r.

11:00 nabożeństwo
11:30 koncert QLHEAD
12:00 zebranie członkowskie / wyborcze
- kaplica

31 październik 2021 r. godz. 11:30

"Zborowa Kolekcja Biblii" o kolekcji - Andrzej Żuk - kaplica

14 listopada 2021 r. godz. 12:00

Wykład - Alicja Andrzejewska -
"Tales z Miletu, Platon z Aten i Jezus z Nazaretu - wielcy mędrcy świata kultury". - kaplica

12 grudnia 2021 r. godz. 12:00

Podróż sentymentalna: Wiersze Mikołaja Makarczuka - czyta Alicja Andrzejewska
Wernisaż jednego obrazu... - Jerzy Puszcz
Mini Koncert - Aron Blum
kaplica
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Redakcja serwisu AŻ & JP
Rok założenia Zboru 1946