html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

10 stycznia 2021 r.:

Mat. 18,1-3 (str. 1049 BW)
Jan. 3,3b-8 (str. 1139 BW)

17 stycznia 2021 r.:

Mat. 13,3b-30 (str. 1043 BW)

nabożeństwa domowe

... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Redakcja serwisu AŻ & JP
Rok założenia Zboru 1946