<<< archiwumLOGOS
     ...obserwując uważnie materię, dostrzega się jej dynamiczną naturę,
     zaś jej źródło przesuwa się w obszary niedostępne naszej percepcji.
     To ograniczenie sprawia, że poznanie ogranicza się do sfer dostępnych umysłowości.
     Zestawiając na wspólnej, dla wielu różnych działań, płaszczyźnie:

     Logos - słowo (Jan 1,1),

     Homo sapiens-sapiens - twórczość człowieka,

     Krystalizację - organizację materii,


    płaszczyzna ta wydaje się być płaszczyzną tworzenia - strzałki działania,
    zaś skutkiem ich działania staje się REGULARNOŚĆ wywierająca silne wrażenie rozumienia...

Jerzy Puszcz