html menu generator by Css3Menu.com

Książka "Rycerz Herkus Monte Wódz Natangów" została wydana drukiem w 2000 r. w nakładzie 1000 egz. Cały nakład rozszedł się jakiś czas temu i publikacja jest obecnie trudna do zdobycia. Ponieważ nie będzie wznowienia nakładu, stąd, za zgodą autora, niniejsza wersja elektroniczna książki. Można ją wykorzystywać bez ograniczeń do celów edukacyjnych, natomiast wykorzystanie w innych celach wymaga uzyskania zgody właścicieli praw (Jerzego Necio i Jerzego Puszcza).
Kontakt za pośrednictwem:

Jerzy Puszcz, w maju 2006 r.


Towarzystwo Biblijne w Polsce - Księgarnia
oferuje wydania Biblii w kilkudziesięciu językach, literaturę biblistyczną, a także Biblie dla dzieci. Prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem, rozpowszechnianiem i promowaniem Pisma Świętego.

Internetowa Księgarnia Chrześcijańska Vocatio

  • VOCATIO oznacza wołanie, zaproszenie, powołanie.
  • Oficyna Wydawnicza VOCATIO powstała w 1991 roku.
  • W swojej ofercie mamy pozycje, które promują wartości chrześcijańskie i to jest nasza nadrzędna zasada.
  • Kierujemy się tym, aby nasze książki niosły na swoich stronicach realną nadzieję, zachętę i wsparcie, jakie wynikają z zakorzenienia naszych publikacji w Bożym Słowie.
Prowadzimy dystrybucję książek wydawnictw: NPD, KEFAS i VARSOVIA, GŁOS EWANGELII a także GŁOS PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN
Prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Na stronach serwisu znajdziecie Państwo informacje o Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej tj. statut, zasady wiary, lokalizacja zborów w Polsce etc.


"Słowo i Życie" - początkowo miesięcznik, aktualnie kwartalnik (ISSN 1234-1487), jest czasopismem Kościoła Chrystusowego w RP (do września 2011 roku występującego pod nazwą Wspólnota Kościołów Chrystusowych), wydawanym przez agendę Wydawnictwo Słowo i Życie. Na okładce każdego numeru drukujemy krótkie Info o KCh.

Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie istnieje od 1984 roku, pod kierownictwem Michała Weremiejewicza, prowadząc działalność edukacyjną i wydawniczą. Ponad 3500 osób skorzystało z różnorodnego szkolenia. Wydane zostały 83 tytuły (podręczniki i inna literatura chrześcijańska) o łącznym nakładzie ponad 250 000 egzemplarzy. Na początku było to Korespondencyjne Seminarium Biblijne. Pierwszy dwuletni kurs ukończyło 37 studentów, a dyplomy wręczono im w Ostródzie, podczas obchodów 65-lecia Kościoła Chrystusowego. W roku 1992 nastąpiła zmiana nazwy na Chrześcijański Instytut Biblijny, bardziej adekwatną dla poszerzonej działalności. Obecnie w Instytucie studiuje prawie 300 studentów. Każdego roku wydawanych jest kilka nowych książek. Instytut współpracuje z innymi ośrodkami szkoleniowymi w kraju i za granicą. Między innymi z TCM Institute for Biblical Studies w Austrii, Institute for Christian Resources w USA, Springdale College w Anglii, Johnson Bible College w USA, Emmanuel School of Religion w USA, Literature And Teaching Ministries w USA, Institut für natürliche Gemeindeentwicklung w Niemczech.

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP została powołana w 2006 roku dla wykorzystania szansy pozyskania funduszy do finansowania dobroczynności z tzw. 1 procenta. „Dobro Czynić” Misja Charytatywna to jedyna agenda Kościoła Chrystusowego w RP mająca status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki niej wierni i przyjaciele naszej wspólnoty mogą w ramach dokonywania corocznych rozliczeń podatkowych PIT przekazać 1% swojego podatku na działalność charytatywną swojej wspólnoty.


Misja Poślij Mnie jest jednostką Kościoła Chrystusowego w RP.
Misja „Poślij Mnie” pod kierownictwem Kazimierza Barczuka, jako formalna agenda WKCh działa od roku 2003 (przedtem, od roku 1988 jako Fundacja Chewra). Jest kontynuacją działalności rozpoczętej w końcu lat 80. wśród osób pochodzenia żydowskiego. Jednym z jej głównych celów jest pomoc humanitarna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza byłych więźniów obozów koncentracyjnych, głównie w byłych republikach radzieckich.
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Czytelnia | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administrator i redaktor serwisu Andrzej Żuk
Rok założenia Zboru 1946