<<< archiwum


Synteza syntezyMikołaj Kopernik -

uprościł skomplikowany system Ptolemeusza.Fragment wiersza biskupa Jana Dantyszka do księgi "O obrotach" - 1542 r.


<<< 2   <<< 1


geocentryzmheliocentryzm

.  .  .
Galileo Galilei -


potwierdził teorie Kopernika.


Galileo Galilei - "Sidereus Nuncius" Venetiis 1610 r.
1 2
34
56
78
910
Obserwacje teleskopowe: 1,2,3 - cztery księżyce galileuszowe, 4 - plamy na Słońcu, 5 i 6 - Merkury na tle tarczy słonecznej,
7 i 8 - tranzyt Wenus na tle tarczy słonecznej, 9 i 10 kratery na Księżycu.
foto. jp

.  .  .


.  .  .