html menu generator by Css3Menu.com
źródło: WEBB SPACE TELESCOPE - “Cosmic Cliffs” in the Carina Nebula (NIRCam and MIRI Composite Image)

Psalm 19
(1): Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
(2): Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.
(3): Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość.
(4): Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu...
(5): A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot,
(6): A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą.
(7): Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego żarem.
(8): Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.
(9): Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
(10): Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.
(11): Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.
(12): Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.
(13): Uchybienia - któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi!
(14): Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, Aby nie panowali nade mną! Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu.
(15): Niech znajdą upodobanie słowa ust moich I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!

(Biblia Warszawska)


Czego Bóg oczekuje ode mnie?
Uważności. Bądź uważny. Nic więcej. A odczytasz, zauważysz to, co ci podsunie. Zaufaj własnej intuicji. Ona jest dobra. Twoje ciało jest mądre. Wsłuchuj się w nie. Bierzesz w czymś udział, ty jako konkretna osobowość. Ze względu na nią On cię wybiera.

Jak i komu ufać?
Trzeba nauczyć się ufać sobie. Ufać, że zauważę wszystko, co do mnie dociera. Czyli to, co widzą oczy, słyszą uszy, przekazuje powonienie, dotyk, smak. Ale również to, co dociera z mojej intuicji, tak zwane podszepty, olśnienia, myśli dotyczące rozważanego problemu. Trzeba nauczyć się je najpierw zauważać. Potem je realizować jak najszybciej, bez ociągania. One pojawiają się tylko raz. Kiedy nam umykają, uczymy się na własnych błędach. Czasem realizujemy je za późno.

Fragment książki „Pustynne szlaki. Wyjście na pustynię”"Wiersze wybrane Mikołaja Makarczuka" >>>

Z okazji 500 lat Reformacji, która przypadała na dzień 31 października 2017 roku, Artykuły Szmalkaldzkie posłużyły za przykład nauki chrześcijańskiej Lutra.
Artykuły Szmalkaldzkie, księga wyznaniowa luteranizmu, napisana przez M. Lutra z polecenia elektora saskiego Jana Fryderyka na przeł. 1536 i 1537, w celu przedstawienia systematycznego wykładu nauki ewangelickiej na planowanym na V 1537 soborze w Mantui, przed papieżem Pawłem III. [Encyklopedia PWN]
Artykuły szmalkaldzkie (łac.. Articuli Smalcaldici, niem. Schmalkaldische Artikel) wraz z Wyznaniem augsburskim, Obroną Wyznania augsburskiego, Małym i Dużym katechizmem oraz Formułą zgody stanowi jedną z sześciu ksiąg wyznaniowych, zawierających zasadnicze nauki luteranizmu. [Wikipedia]

"Przedmowa dra Marcina Lutra do artykułów szmalkaldzkich"

Artykuły-szmalkaldzkie.pdf
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Czytelnia | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administrator i redaktor serwisu Andrzej Żuk
Rok założenia Zboru 1946