html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

26 marca 2023 r.: usługa słowem - b. Marcin

Ps. 50 (str. 619)
Jan. 5,19-39 (str. 1142)
Mat. 4,1-19 (str. 1029)

2 kwietnia 2023 r.: usługa słowem - s. Martyna; prowadzący nabożeństwo - b. Jerzy
9 kwietnia 2023 r.: usługa słowem - b. Marcin
16 kwietnia 2023 r.: usługa słowem - s. Agata


... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)


27 maja (sobota) 2023 r. godz. 18:00

Dawid Puszcz - "instalacja multimedialna" - kawiarenka
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administracja serwisu AŻ
Rok założenia Zboru 1946