html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

3 grudnia 2023 r.: usługa słowem - b. Marcin

Łuk. 16,9-15 (s. 1120)
Kazn. 7,7-14 (s. 738)
Iz. 41,10-20 (s. 786)

10 grudnia 2023 r.: usługa słowem - b. Jerzy
17 grudnia 2023 r.: usługa słowem - b. Marcin
24 grudnia 2023 r.: usługa słowem - b. Jerzy
31 grudnia 2023 r.: usługa słowem - b. Marcin

... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)

Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administrator i redaktor serwisu Andrzej Żuk
Rok założenia Zboru 1946