html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

28 maja 2023 r.: usługa słowem - b. Jerzy

Łuk. 24,1.11.13-15.36b-39 (str. 1133)
Dz. 1,6-9 (str. 1168)
Dz. 8,4 (str. 1178)
Mat. 6,9-13 (str. 1033)

28 maja 2023 r.: usługa słowem - b. Jerzy
4 czerwca 2023 r.: usługa słowem - b. Jacek
11 czerwca 2023 r.: usługa słowem - b. Marcin
18 czerwca 2023 r.: usługa słowem - b. Marcin


... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)


Ogłoszenie ważne od lipca do sierpnia 2023 r.

  >>> lipiec - sierpień 2023 >>> - przerwa wakacyjna - misyjna zboru

Niedzielne nabożeństwa - czytanie, łamanie chleba i modlitwa w miejscach, w których się znajdziecie
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administrator i redaktor serwisu Andrzej Żuk
Rok założenia Zboru 1946