html menu generator by Css3Menu.com


Słowo dla zboru
... aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga ... (5 Mojż. 31:12 BW)

26 maja 2024 r.: usługa słowem - b. Marcin

Hebr. 11,1-6.13-16 (str. 1307)
V Mojż. 6,2-9 (str. 202)
Mar. 5,22-29 (str. 1074)
Łuk. 19,10 (str. 1124)
Ps. 33 (str. 604)

2 czerwca 2024 r.: usługa słowem - b. Marcin
9 czerwca 2024 r.: usługa słowem - b. Jerzy
16 czerwca 2024 r.: usługa słowem - b. Jerzy
23 czerwca 2024 r.: usługa słowem - b. Marcin

... gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... (Mt 18:20 BW)

Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Czytelnia | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administrator i redaktor serwisu Andrzej Żuk
Rok założenia Zboru 1946