html menu generator by Css3Menu.com
Kalendarium
2024
kwiecień

Usługa słowem - b. Jerzy - 14 kwietnia 2024 - kaplica

Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu.
Bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem!
Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki,
pouczał mnie i mówił do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył!
Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich!
Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa cię!
Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!
Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością.
Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną.
Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata.
Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości.
Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się.
Trzymaj się karności, nie ustawaj; zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem!
Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi!
Unikaj jej i nie wchodź na nią; odwróć się od niej i omiń ją!
Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku,
bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt.
Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.
Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć.
Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów!
Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca,
bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.
Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!
Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg!
Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie!
Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi.
Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!

(Przyp. 4,1-27)2024
marzec

Usługa słowem - s. Agata - 10 marca 2024 - kaplica

Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.
Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.
Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

(I Jana 4,7-21)


marzec

Usługa słowem - b. Jerzy - 3 marca 2024 - kaplica

   

2023
grudzień

"Retrospekcja II" - Jerzy Puszcz - 24 grudnia 2023

   

2023
październik

Wykład - Martyna Jachimowicz
"Kobietą i mężczyzną stworzył ich - na obraz Boży ich stworzył"


A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego... (Mar. 12,31a)

2023
wrzesień

Spotkanie autorskie: RETROSPEKCJA - Jerzy Puszcz, LABRADORESCENCJA - QLHEAD

   

LABRADORESCENCJA - QLHEAD

2023
maj

Foto. Jerzy - "I nazwał Bóg sklepienie niebem"

   


maj

Instalacja multimedialna - Jerzy Puszcz & Dawid Syn - >>> "Synteza syntezy"2023
kwiecień

Foto. Dawid - "Menora w naturze"

   
... W światłości twojej oglądamy światłość... (Ps. 36,10)

2023
marzec

Koncert - "Aron Blum - bębny Miriam, siostry Mojżesza "


2023
luty


PCM z przyjacielska wizytą... zobacz więcej >>>


2023
styczeń

Wykład - s. Alicja - "Bóg w obrazie poetów i filozofów" - kawiarenka zborowa - 14 stycznia 2023 r.


"I nigdy nie zapominaj, że byłeś także synem świata. Krewnym Murzynów i gwiazd, gadów i Leonarda da Vinci, Golfsztromu i Malajek, trzęsień ziemi i Lao Tse. Z tym wszystkim miałeś coś wspólnego, jesteście z jednej materii, jeden duch was stworzył i ten sam duch przyjmie was z powrotem. To jest pewne."
(Sandor Marai "Księga ziół")

styczeńDawid - Gal. 5,13-26

2022
wrzesień
         
Performance dla Jerzego, na zdjęciach: Marcin, Alicja, Iza, Dawid - Kamienica Amfiteatru - f. RN
2022
lipiecMgławice Serce i Dusza / The Heart and Soul Nebulas - źródło NASA - b. Jacek - Psalm 24,4-5

2022
czerwiec

"wernisaż jednego obrazu i trzy fotografie jp & obrazki z wystawy tk" - Dz. 17,16-27
2022
kwiecień

wykład >>> Przybytek Hebr. 9,1-10 - b. Jerzykwiecień

Grupa Capoeira E so Alegria Marcina Lipskiego
Trening wraz z zaproszoną młodzieżą uchodźców z Ukrainykwiecień

Loty z Wojtkiem Wójcikiem
Grupy młodzieży z Ukrainy pod opieką Olgi przed lotem nad Lidzbarkiem Warm.2022
lutyPsalm 30 na niedzielę 6-02-2022 r. czyta s.Alicja
2022
styczeń

Jeden z ostatnich wierszy brata Makarczuka z 1976 roku "Żegnam was" - czyta s.Alicja"Wiersze wybrane Mikołaja Makarczuka"

styczeń
styczeń

Piszą o nas - styczeń 2022 rok


2022
  Archiwum zborowe


VI - 2019 / XII - 2021 >>>


Archiwum jp >>>  >>>


"Wiersze wybrane Mikołaja Makarczuka" >>>
1946 - 2006 (prezentacja multimedialna)


2008 - 2009 (od lutego do lutego)...w górę (up)
Strona główna | Historia Zboru | Aktualności | Kalendarium | Czytelnia | Kontakt | Linki
© Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim Administrator i redaktor serwisu Andrzej Żuk
Rok założenia Zboru 1946